РусскийБеларускiEnglish

Перечень учебно-методических комплексов для проведения факультативных занятий

 

Название, класс

Предмет

Авторы

Издательство.

Контактная информация

 

Начальная школа

 

 

Русский язык. 2 класс. Тайны звуков и букв

(пособие для учителей + программа)

М.Б.Антипова

ОДО «Аверсэв»

ул. Олешева, 1

220090, г. Минск, а/я 3

тел./факс: (017) 268-09-79

тел. торгового отдела:

268-08-78, 268-08-06

e-mail: info@aversev.com

сайт:www.aversev.by

Русский язык. 2 класс. Тайны звуков и букв. Рабочая тетрадь (пособие для учащихся)

Литературное чтение. 3-4 классы. Путешествие в мир сказки (пособие для учителей + программа)

В.С.Воропаева, Т.С.Куцанова

Литературное чтение. 3-4 классы. Путешествие в мир сказки (пособие для учащихся)

Математика. 3-4 классы. Путешествие в страну Занимательной  математики (пособие для учителей + программа)

Т.Н.Канашевич

Математика. 3 класс. Путешествие в страну Занимательной  математики. Рабочая тетрадь (пособие для учащихся)

Т.Н.Канашевич

Математика. 4 класс. Путешествие в страну Занимательной  математики. Рабочая тетрадь (пособие для учащихся)

Т.Н.Канашевич

Математика. 5 класс. Путешествие в страну Занимательной математики (пособие для учителей + программа)

Т.Н.Канашевич

Математика. 5 класс. Путешествие в страну Занимательной  математики. Рабочая тетрадь (пособие для учащихся)

Т.Н.Канашевич

&   Развивающая информатика. Рабочая тетрадь для 1 класса (пособие для учащихся)

Л.И.Калита и др.

&   Развивающая информатика. Рабочая тетрадь для 2 класса (пособие для учащихся)

Л.И.Калита и др.

&   Развивающая информатика. Рабочая тетрадь для 3 класса (пособие для учащихся)

Л.И.Калита и др.

&   Развивающая информатика. Рабочая тетрадь для 4 класса (пособие для учащихся)

Л.И.Калита и др.

Примечание: УМК факультативных занятий по учебным предметам, состоят из учебной программы, пособия для учащихся, пособия для учителей. Знаком &  обозначены компоненты УМК изданные в отдельной книге.

Роднае слова, 1 клас (дапаможнік для настаўнікаў + праграма)

Н.У.Антонава

ОДО «Жасскон»

220141, г. Минск,

ул. Скорины, д.40, к. 215

e-mail: gasskon galuza@mail.ru

Тел./факс: 213-24-89

Тел. 228-69-71

        213-25-26

Роднае слова, 1 клас (дапаможнік для вучняў)

Н.У.Антонава

Кніга запрашае ў падарожжа, 2 клас (дапаможнік для настаўнікаў + праграма)

Г.А.Галяш

Кніга запрашае ў падарожжа, 2 клас (дапаможнік для вучняў)

Г.А.Галяш

Беларускае красамоўства, 4 клас (дапаможнік для настаўнікаў + праграма)

І.І.Паўлоўскі

Беларускае красамоўства, 4 клас (дапаможнік для вучняў)

І.І.Паўлоўскі

Фитодизайн, 1-4 классы (пособие для учителей+ программа)

Н.А.Юрченко

Фитодизайн, 1 класс (пособие для учащихся)

Н.А.Юрченко

Фитодизайн, 2 класс (пособие для учащихся)

Н.А.Юрченко

Фитодизайн, 3 класс (пособие для учащихся)

Н.А.Юрченко

Фитодизайн, 4 класс (пособие для учащихся)

Н.А.Юрченко

 

Белорусский язык

 

 

Грані слова: ад гука да сказа, 5 клас (ВМК)

Л.М.Гамеза

Национальный институт образования

220004, г. Минск,

ул. Короля, 16

маркетинг: тел.: 229 19 25

Татьяна Стефановна

тел./факс: 200 55 55

Магазин: “Адукацыя ”

тел.: 293 87 87

e-mail: info@adu.by

сайт: www.adu.by

Грані слова: ад гука да сказа, 5 клас (дапаможнік для вучняў)

 1.  

Сакрэты словазмянення і формаўтварэння, 6 клас (ВМК)

С.М.Якуба

Сакрэты словазмянення і формаўтварэння, 6 клас

(дапаможнік для вучняў)

 1.  

Слова ў тэксце, 7 клас (ВМК)

Г.М.Валочка, С.А.Язерская

Слова ў тэксце, 7 клас (дапаможнік для вучняў)

 1.  

Гэты няпросты просты сказ, 8 клас (ВМК)

І.М.Саматыя,

В.С. Палтаржыцкая

Гэты няпросты просты сказ, 8 клас (дапаможнік для вучняў)

 1.  

Вывучаем беларускі правапіс, 5-9 класы (ВМК)

Г.М.Валочка, В.У.Зелянко

Вывучаем беларускі правапіс, 5-9 класы (дапаможнік для вучняў)

 1.  

Складаны сказ без складанасцей, 9 клас (дапаможнік для вучняў)

М.І. Новік і інш.

 1.  

Практыкум па арфаграфіі і пунктуацыі беларускай мовы, 10-11 класы (ВМК)

Г.М.Валочка і інш.

Практыкум па арфаграфіі і пунктуацыі беларускай мовы, 10-11 класы (дапаможнік для вучняў)

 

Белорусская литература

 

 

 1.  

&   “Браму скарбаў сваіх адчыняю…”, 5 клас

(дапаможнік для настаўнікаў+праграма)

Л.К.Цітова

Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова

“Літаратура і Мастацтва”

220034, г.Минск,

ул. Захарова, 19

тел./факс: 284 84 61,

288 20 98

e-mail: main_lim@mail.ru

“Браму скарбаў сваіх адчыняю…”, 5 клас (дапаможнік для вучняў)

 1.  

“Слова – радасць, слова – чары…”, 6 клас (дапаможнік для настаўнікаў+праграма)

Л.К.Цітова

“Слова – радасць, слова – чары…”, 6 клас (дапаможнік для вучняў)

 1.  

Таямніца паэзіі і загадка прозы, 7 клас

 (дапаможнік для настаўнікаў+праграма)

Т.У.Логінава, Т.І.Мароз

Таямніца паэзіі і загадка прозы, 7 клас

 (дапаможнік для вучняў)

 1.  

Незвычайнае літаратуразнаўства: вывучэнне твора ў яго родавай і жанравай спецыфіцы, 8 клас

(дапаможнік для настаўнікаў+праграма)

В.І.Русілка

Незвычайнае літаратуразнаўства: вывучэнне твора ў яго родавай і жанравай спецыфіцы, 8 клас (дапаможнік для вучняў)

 1.  

Выкажыся, каб я цябе ўбачыў! (Мастацтва вусных выказванняў), 9 клас (дапаможнік для настаўнікаў+праграма)

В.У.Праскаловіч, В.В.Кушнярэвіч

Выкажыся, каб я цябе ўбачыў! (Мастацтва вусных выказванняў), 9 клас (дапаможнік для вучняў)

 1.  

Пад ветразем спасціжэння і творчасці, 10 клас

(дапаможнік для настаўнікаў+праграма)

М.У.Грынько, А.В.Руцкая

Пад ветразем спасціжэння і творчасці, 10 клас (дапаможнік для вучняў)

 1.  

Шукаем шэдэўры!.. (Вопыты літаратурных даследаванняў), 11 клас (дапаможнік для настаўнікаў+праграма)

І.М.Гоўзіч, І.Л.Шаўлякова-Барзенка

Шукаем шэдэўры!.. (Вопыты літаратурных даследаванняў), 11 клас (дапаможнік для вучняў)

 

Русский язык

 

 

 1.  

Кладовая слов русского языка, 5 класс

 (пособие для учителей+ программа)

Л.А.Худенко

УП «Народная асвета»

Кладовая слов русского языка, 5 класс (пособие для учащихся)

 1.  

Погружаемся в интересный мир образования и правописания слов, 6 класс (пособие для учителей+ программа)

Т.А.Дикун 

УП «Народная асвета»

220004, г. Минск,

пр-т Победителей, 11

тел./факс: 203 89 25

e-mail: marketing@narasveta.by

Погружаемся в интересный мир образования и правописания слов, 6 класс (пособие для учащихся)

 1.  

Поэтические гимны морфологии, 7 класс (пособие для учителей+ программа)

Р.С.Сидоренко

Поэтические гимны морфологии, 7 класс(пособие для учащихся)

 1.  

От значения к написанию, 8 класс  (пособие для учителей+ программа)

Т.В.Игнатович

От значения к написанию, 8 класс (пособие для учащихся)

 1.  

Секреты синтаксиса и пунктуа-ции, 9 класс (пособие для учителей+ программа)

Е.Е.Долбик

Секреты синтаксиса и пунктуации, 9 класс (пособие для учащихся)

 1.  

Функциональная стилистика русского языка, 10 класс

(пособие для учителей+ программа)

И.М.Саникович

Функциональная стилистика русского языка, 10 класс

(пособие для учащихся)

 1.  

Культура речи, 10 класс (пособие для учителей+ программа)

В.Ф.Русецкий

Культура речи, 10 класс (пособие для учащихся)

 1.  

Современная риторика: основы речевого общения, 11 класс (пособие для учителей+ программа)

Л.А.Мурина

Современная риторика: основы речевого общения, 11 класс(пособие для учащихся)

 

Русская литература

 

 

 1.  

Увлекательное путешествие в мир литературы, 5 класс

(пособие для учителей+ программа)

С.Н.Захарова

УП «Народная асвета» 220004, г. Минск,

пр-т Победителей, 11

тел./факс: 203 89 25

Увлекательное путешествие в мир литературы, 5 класс

(пособие для учащихся)

 1.  

Содружество литературы и других видов искусства, 6 класс (пособие для учителей+ программа)

О.И.Царева, Г.М.Юстинская 

Содружество литературы и других видов искусства, 6 класс (пособие для учащихся)

 1.  

Многообразие тем и жанров  литературы, живописи, музыки и кино, 7 класс (пособие для учителей+ программа)

О.И.Царева, Г.М.Юстинская

УП «Народная асвета»

220004, г. Минск,

пр-т Победителей, 11

тел./факс: 203 89 25

e-mail: marketing@narasveta.by

сайт: http://narasveta.by

Многообразие тем и жанров  литературы, живописи, музыки и кино, 7 класс (пособие для учащихся)

 1.  

Русская литература как художественная летопись Человека, 8 класс(пособие для учителей+ программа)

Н.В.Голубович  

Русская литература как художественная летопись Человека, 8 класс(пособие для учащихся)

 1.  

Художественный образ в литературе, живописи, музыке, 9 класс(пособие для учителей+ программа)

М.Г.Лобан, И.Л.Чернейко  

Художественный образ в литературе, живописи, музыке, 9 класс(пособие для учащихся)

 1.  

Познание мира и человека в литературе русского реализма, 10 класс(пособие для учителей+ программа)

Н.П.Капшай, Е.А.Темушева

Познание мира и человека в литературе русского реализма, 10 класс(пособие для учащихся)

 1.  

Традиции и новаторство в русской литературе ХХ – ХХІ в., 11 класс(пособие для учителей+ программа)

Т.В.Сенькевич, Л.В.Скибицкая

Традиции и новаторство в русской литературе ХХ – ХХІ в., 11 класс(пособие для учащихся)

 

Английский язык

 

 

 1.  

Практикум по чтению, 5-6 кл. (пособие для учителей+ программа)

Л.М.Лапицкая и др.

УП «Издательство «Вышэйшая школа»

220048, г. Минск,

пр-т Победителей, 11

тел.: 203 54 15

Практикум по чтению, 5 класс(пособие для учащихся)

Л.М.Лапицкая, Н.В.Демченко

Практикум по чтению, 6 класс(пособие для учащихся)

Н.В.Юхнель, Н.В.Демченко

 1.  

Культура речевого общения, 7-8 классы(пособие для учителей+ программа)

Т.П.Леонтьева, И.В.Чепик

Культура речевого общения, 7-8 классы (пособие для учащихся)

Т.П.Леонтьева

 1.  

Лексико-грамматический практикум, 10-11 классы

(пособие для учителей+ программа)

Е.Б.Карневская и др. 

Лексико-грамматический практикум, 10 кл. (пос. для уч-хся)

Е.Б.Карневская и др. 

Лексико-грамматический практикум, 11 кл.(пос. для учащихся)

Е.Б.Карневская и др. 

 

Немецкий язык

 

 

 1.  

Практикум по чтению, 5-6 классы(пособие для учителей+ программа)

И.В.Чепик, А.Ф.Будько

УП «Издательство «Вышэйшая школа»

220048, г. Минск,

пр-т Победителей, 11

тел.: 203 54 15

Практикум по чтению, 5-6 классы(пособие для учащихся)

А.Ф.Будько

 1.  

Культура речевого общения, 7-8 классы(пособие для учителей+ программа)

Т.П.Леонтьева и др.

Культура речевого общения, 7-8 классы (пособие для учащихся)

В.С.Антоненко

 1.  

Лексико-грамматический практикум, 10-11 классы

(пособие для учителей+ программа)

Т.П.Леонтьева и др.

Лексико-грамматический практикум, 10-11 классы

(пособие для учащихся)

Е.В.Бондаренко

 

Французский язык

 

 

 1.  

&   Практикум по чтению. 5-6 классы (пос.для учителей+ программа)

И.В.Чепик

ОДО «Жасскон»

220141, г. Минск,

ул. Скорины, д.40, к. 215

e-mail: gasskon galuza@mail.ru

Тел./факс: 213-24-89

Тел. 228-69-71

        213-25-26

&   Практикум по чтению. 5-6 классы (пособие для учащихся)

И.В.Чепик

 1.  

&   Второй иностранный язык. 7 класс (пособие для учителей+ программа)

И.Г.Колосовская

&   Второй иностранный язык. 7 класс (пособие для учащихся)

И.Г.Колосовская

 1.  

Культура речевого общения. 7-8 классы (пособие для учителей+ программа)

И.В.Чепик

Культура речевого общения. 7-8 классы (пособие для учащихся)

И.В.Чепик

 

Китайский язык

 

 1.  

&   Практикум по чтению. 5-6 классы

(пособие для учителей+ программа)

А.П. Пониматко

&   Практикум по чтению. 5-6 классы (пособие для учащихся)

Ю.В.Молоткова, И.А.Серегина

 

Испанский язык

 

 1.  

&   Практикум по чтению. 5-6 классы

(пособие для учителей+ программа)

А.П.Пониматко

&   Практикум по чтению. 5-6 классы (пособие для учащихся)

А.П.Пониматко и др.

 1.  

&   Лексико-грамматический практикум. 10-11 классы

(пособие для учителей+ программа)

Т.В.Попова

 1.  

&   Лексико-грамматический практикум. 10-11 классы

(пособие для учащихся)

Т.В.Попова

 

Математика

 

 

 1.  

Математика, 5-6 классы (пособие для учителей + программа)

С.А.Гуцанович, Н.В.Костюкович

ОДО «Аверсэв»

ул. Олешева, 1

220090, г. Минск, а/я 3

тел./факс: (017) 268-09-79

тел. торгового отдела:

268-08-78, 268-08-06

e-mail: info@aversev.com

сайт:www.aversev.by

Математика. 5 класс. Тропинками математики (пособие для учащихся)

С.А.Гуцанович, Н.В.Костюкович

Математика. 6 класс. Путешествие с математикой (пособие для учащихся)

С.А.Гуцанович, Н.В.Костюкович

 1.  

&   Математика. 9 класс. Угадай и докажи (пособие для учителей + программа)

Т.О. Пучковская

 1.  

Математика. 9 класс. Угадай и докажи. Рабочая тетрадь

(пособие для учащихся)

Т.О. Пучковская

 1.  

Геометрия. 7-9 классы. Многообразие идей и методов

(пособие для учителей + программа)

Н.М.Рогановский и др.

Геометрия.  7 класс. Многообразие идей и методов (пособие для учащихся)

Н.М.Рогановский и др.

Геометрия. 8 класс. Многообразие идей и методов (пособие для учащихся)

Н.М.Рогановский и др.

Геометрия. 9 класс. Многообразие идей и методов (пособие для учащихся)

Н.М.Рогановский и др.

 1.  

Геометрия. 10-11 классы. Многообразие идей и методов

(пособие для учителей + программа)

Н.М.Рогановский и др.

Геометрия.  10 класс. Многообразие идей и методов

(пособие для учащихся)

Н.М.Рогановский и др.

Геометрия. 11 класс. Многообразие идей и методов

(пособие для учащихся)

Н.М.Рогановский и др.

 1.  

Алгебра учит рассуждать, 7 класс

(пособие для учащихся)

К.О.Ананченко, Л.Г.Королева 

 1.  

Алгебра учит рассуждать, 8 класс

(пособие для учащихся)

К.О.Ананченко, И.А.Корнеева

 1.  

Алгебра учит рассуждать, 9 класс

(пособие для учащихся)

К.О.Ананченко, А.И.Караневская

 1.  

Алгебра учит рассуждать, 10 класс

(пособие для учащихся)

К.О.Ананченко, В.Н.Криштапович

 1.  

Алгебра учит рассуждать, 11 класс

(пособие для учащихся)

К.О.Ананченко, Т.Т.Талькова

 

Информатика

 

 

 1.  

Занимательная информатика, 6-7 классы (пособие для учителей+ программа)

С.Л.Глухарева и др.

РУП «Выдавецтва

“Адукацыя і выхаванне”»

220070, г. Минск,

ул. Буденного, 21

Отдел маркетинга:

тел./факс: 297 93 25, 297 93 22

Начальник отдела маркетинга – Ковальчук

Наталия Ивановна

Зам. начальника отдела маркетинга –

Фурс Ольга Михайловна

e-mail: aiv@aiv.by

 1.  

Занимательная информатика, 6-7 классы (пособие для учащихся)

С.Л.Глухарева и др.

 1.  

Информатика в задачах, 8-9 классы (пособие для учителей+ программа)

А.И.Лапо и др.

 1.  

Информатика в задачах, 8-9 классы (пособие для учащихся)

А.И.Лапо и др.

 1.  

Информационно-образовательные ресурсы сети Интернет, 10 класс (пособие для учителей+ программа)

В.З.Сулейманов

 1.  

Информационно-образовательные ресурсы сети Интернет, 10 класс (пособие для учащихся)

В.З.Сулейманов

 1.  

Мультимедиа в современной жизни, 11 класс

(пособие для учителей+ программа)

А.Е.Пупцев, А.А.Козинский

 1.  

Мультимедиа в современной жизни, 11 класс (пособие для учащихся)

А.Е.Пупцев, А.А.Козинский

 

Всемирная история

 

 

 1.  

Этот загадочный Древний мир, 5 класс (пособие для учителей+ программа)

В.С.Кошелев, М.А.Краснова

ООО «Асар»

г. Минск,

ул. Скорины, 40

тел./факс: 265-64-60

e-mail: asarkniga@tut.by

Этот загадочный Древний мир, 5 класс (пособие для учащихся)

В.С.Кошелев, М.А.Краснова

 1.  

&   На пороге Нового времени, XIV- XV вв., 7 класс (пособие для учителей+ программа)

В.М.Воронович

&   На пороге Нового времени, XIV- XV вв., 7 класс (пособие для учащихся)

В.М.Воронович

 1.  

&   Всемирная история Новейшего времени, XVI – XVIII вв.: страны и люди, 8 класс (пособие для учителей+ программа)

С.Л.Луговцова

&   Всемирная история Новейшего времени, XVI – XVIII вв.: страны и люди, 8 класс (пособие для учащихся)

С.Л.Луговцова

 1.  

&   Всемирная история Нового времени, ХIХ – начало ХХ в.: становление индустриальной цивилизации, 9 класс

(пособие для учителей+ программа)

В.С.Кошелев, М.А.Краснова

&   Всемирная история Нового времени, ХIХ – начало ХХ в.: становление индустриальной цивилизации, 9 класс (пособие для учащихся)

В.С.Кошелев, М.А.Краснова

 1.  

&   Всемирная история Новейшего времени, 1918-1945 гг.: проблемы войны и мира, 10 класс (пособие для учителей+ программа)

Г.А.Космач, В.С.Кошелев, М.А.Краснова

ООО «Асар»

г. Минск,

ул. Скорины, 40

тел./факс: 265-64-60

e-mail: asarkniga@tut.by

&   Всемирная история Новейшего времени, 1918-1945 гг.: проблемы войны и мира, 10 класс (пособие для учащихся)

Г.А.Космач, В.С.Кошелев, М.А.Краснова

 1.  

&   Новейшее время: проблемы и перспективы (1945 г. – начало ХХІ в.), 11 класс (пособие для учителей+ программа)

Г.А.Космач, А.И.Филимонов 

&   Новейшее время: проблемы и перспективы (1945 г. – начало ХХІ в.), 11 класс (пособие для учащихся)

Г.А.Космач, А.И.Филимонов 

 

История Беларуси

 

 1.  

&   Беларускія землі ад старажытнасці да сярэдзіны ХIIIст.,

6 клас (дапаможнік для настаўнікаў+ праграма)

С.М.Цемушаў 

&   Беларускія землі ад старажытнасці да сярэдзіны ХIIIст.,

6 клас (дапаможнік для вучняў)

С.М.Цемушаў 

 1.  

&   Беларускія землі ў складзе ВКЛ (сярэдзіна ХІІІ-сярэдзіна XVI стст.), 7 клас (дапаможнік для настаўнікаў+ праграма)

В.А.Варонін 

&   Беларускія землі ў складзе ВКЛ (сярэдзіна ХІІІ-сярэдзіна XVI стст.), 7 клас (дапаможнік для вучняў)

В.А.Варонін 

 1.  

&   Беларускія землі ў складзе Рэчы Паспалітай, 8 клас

(дапаможнік для настаўнікаў+ праграма)

С.А.Кудраўцава 

&   Беларускія землі ў складзе Рэчы Паспалітай, 8 клас (дапаможнік для вучняў)

С.А.Кудраўцава 

 1.  

&   Беларускія землі ў складзе Расійскай імперыі: фарміраванне індустрыяльнага грамадства і нацыі (канец XVIII - пачатак ХХ ст.), 9 клас (дапаможнік для настаўнікаў+ праграма)

А.А.Корзюк, С.В.Паноў

&   Беларускія землі ў складзе Расійскай імперыі: фарміраванне індустрыяльнага грамадства і нацыі (канец XVIII - пачатак ХХ ст.), 9 клас (дапаможнік для вучняў)

А.А.Корзюк, С.В.Паноў

 1.  

&   Ад БССР да Рэспублікі Беларусь: выбар шляхоў развіцця, 11 клас (дапаможнік для настаўнікаў+ праграма)

С.В.Паноў

&   Ад БССР да Рэспублікі Беларусь: выбар шляхоў развіцця, 11 клас (дапаможнік для вучняў)

С.В.Паноў

 

Обществоведение

 

 

 1.  

&   Мир человека, 9 класс

(пособие для учителей+ программа)

В.Н.Гирина, Е.Ю.Смирнова

ООО «Новое знание»

220015, г. Минск,

пр. Пушкина, 15, к. 16; а/я 79

тел./факс: 211-50-38

 1.  

&   Мир человека, 9 класс

(пособие для учащихся)

В.Н.Гирина, Е.Ю.Смирнова

 1.  

&   Жизнь общества, 10 класс

(пособие для учителей+ программа)

В.Н.Гирина, Е.Ю.Смирнова

ИД «Белый Ветер»

г. Мозырь, ул. Советская, 198, к. 4.

Специалисты по продажам:

Бобович Людмила Михайловна,

Гаруля Наталья Михайловна

тел. (0236) 32-34-23, 32-15-58

 1.  

&   Жизнь общества, 10 класс

(пособие для учащихся)

В.Н.Гирина, Е.Ю.Смирнова

 1.  

&   Человек в современном мире,

11 класс (пособие для учителей+ программа)

В.Н.Гирина, Е.Ю.Смирнова

ООО «Новое знание»

220015, г. Минск,

пр. Пушкина, 15, к. 16; а/я 79

тел./факс: 211-50-38

 1.  

&   Человек в современном мире,

11 класс (пособие для учащихся)

В.Н.Гирина, Е.Ю.Смирнова

 

Человек и мир

 

 

 1.  

Человек и мир. 5 класс. Познай мир (пособие для учителей+ программа)

Я.Н.Яцкевич

ОДО «Аверсэв»

ул. Олешева, 1

220090, г. Минск, а/я 3

тел./факс: (017) 268-09-79

тел. торгового отдела:

268-08-78, 268-08-06

e-mail: info@aversev.com

сайт:www.aversev.by

Человек и мир. 5 класс. Познай мир (пособие для учащихся)

 

География

 

 1.  

&   Начальный курс географии.

6-7 классы. Путешествия по географической карте (УМК)

О.В.Кадатская и др.

 1.  

&   География материков и стран.

8 класс. По странам и континентам (УМК)

Е.А.Зыль, О.П.Рабушко

 1.  

&   География материков и стран.

9 класс. Евразия – материк контрастов (УМК)

Н.В.Науменко, Н.Л.Стреха

 1.  

&   География Беларуси. 10 класс. Земля белорусская (УМК)

П.С.Лопух

 1.  

&   Общая география. 11 класс. География и современность (УМК)

П.С.Лопух, Ю.А.Гледко

 

Биология

 

 

 1.  

Мир культурных растений, 7 класс (пособие для учителей+ программа)

Е.В.Борщевская

РУП «Выдавецтва“Адукацыя і выхаванне”»

220070, г. Минск,

ул. Буденного, 21

Отдел маркетинга:

тел./факс: 297 93 25,

297 93 22

Начальник отдела маркетинга – Ковальчук Наталия Ивановна

Зам. начальника отдела маркетинга – Фурс Ольга Михайловна

e-mail: aiv@aiv.by

Мир культурных растений, 7 класс (пособие для учащихся)

 1.  

Занимательный мир животных, 8 класс (пособие для учителей+ программа)

В.В.Гричик, М.Ю. Немчинов

Занимательный мир животных, 8 класс (пособие для учащихся)

 1.  

Физиологические и гигиенические аспекты здоровья человека, 9 класс (пособие для учителей+ программа)

О.Н. Рогожников 

Физиологические и гигиенические аспекты здоровья человека, 9 класс (пособие для учащихся)

 1.  

Введение в биотехнологию, 10 класс (пособие для учителей+ программа)

А.Г.Песнякевич, М.Ю.Немчинов

Введение в биотехнологию, 10 класс (пособие для учащихся)

А.Г.Песнякевич

 

Физика

 

 

 1.  

Физика, 6-8 классы (пособие для учителей + программа)

Л.А.Исаченкова и др.

ОДО «Аверсэв»

ул. Олешева, 1

220090, г. Минск, а/я 3

тел./факс: (017) 268-09-79

тел. торгового отдела:

268-08-78, 268-08-06

e-mail: info@aversev.com

сайт:www.aversev.by

Измерять – значит познавать. Рабочая тетрадь, 6 класс

(пособие для учащихся)

Е.В.Захаревич

Наблюдай и исследуй сам. Рабочая тетрадь, 7 класс(пособие для учащихся)

Л.А.Исаченкова, Г.В.Пальчик

Физика вокруг нас. Рабочая тетрадь, 8 класс (пособие для учащихся)

Л.А.Исаченкова, Г.В.Пальчик

 1.  

Физика, 9-11 класс (пособие для учителей + программа)

В.В.Дорофейчик и др.

Простые решения сложных задач. Рабочая тетрадь, 9 класс (пособие для учащихся)

В.В.Дорофейчик, В.А.Пенязь

Решение творческих задач. Рабочая тетрадь, 10 класс

(пособие для учащихся)

В.В.Жилко, Л.Г.Маркович

Повторяя физику, проверяю себя. Рабочая тетрадь, 11 класс (пособие для учащихся)

В.И.Анцулевич

 

Астрономия

 

 

 1.  

Физика космоса, 11 класс

(УМК)

И.В.Галузо, В.А.Голубев, А.А.Шимбалев

ООО «Харвест» реализация

22000, г. Минск,

ул. Кульман, 1, корп.3, комн.42

тел. торгового отдела:

331-35-49; факс: 284-85-75

 

Химия

 

 

 1.  

В стране чудесной химии, 7 класс (пособие для учителей+ программа)

Е.Я.Аршанский, Л.А.Конорович

РУП «Выдавецтва“Адукацыя і выхаванне”»

Отдел маркетинга:

тел./факс: 297 93 25,

297 93 22

Начальник отдела маркетингаКовальчук Наталия Ивановна

Зам. начальника отдела маркетингаФурс

Ольга Михайловна

В стране чудесной химии, 7 класс  (пособие для учащихся)

 1.  

Любознательным о тайнах вещества, 8 класс

(пособие для учителей+ программа)

Е.А.Бельницкая, Н.В.Манкевич, Г.С.Романовец

Любознательным о тайнах вещества, 8 класс (пособие для учащихся)

 1.  

Продолжаем открывать тайны вещества, 9 класс

(пособие для учителей+ программа)

Т.А.Колевич, Вад.Э.Матулис, Вит.Э.Матулис

Продолжаем открывать тайны вещества, 9 класс (пособие для учащихся)

 1.  

Удивительный мир неорганической химии, 10 класс

(пособие для учителей+ программа)

Т.А.Колевич, Вад.Э.Матулис, Вит.Э.Матулис

Удивительный мир неорганической химии, 10 класс (пособие для учащихся)

 1.  

Удивительный мир органической химии, 11 класс

(пособие для учителей+ программа)

Ф.Ф.Лахвич, О.М.Травникова

Удивительный мир органической химии, 11 класс (пособие для учащихся)

 

Изобразительное искусство

 

 

 1.  

Композиция, 2 класс (пособие для учителей+ программа)

Е.В.Ткач

ООО «Асар»

г. Минск,

ул. Скорины, 40

тел./факс: 265-64-60

e-mail: asarkniga@tut.by

Композиция, 2 класс (пособие для учащихся)

 1.  

&   Традиционные художественные техники, 4 класс

(пособие для учителей+ программа)

И.Г.Волкова  

&   Традиционные художественные техники, 4 класс (пособие для учащихся)

 

Музыка

 

 

 1.  

В мире музыки, 1-4 классы

(пособие для учителей + программа)

М.Б.Горбунова и др.

ОДО «Аверсэв»

ул. Олешева, 1

220090, г. Минск, а/я 3

тел./факс: (017) 268-09-79

тел. торгового отдела: 268 08 78, 268-08-06

e-mail: info@aversev.com

сайт:www.aversev.by

Мои первые звуки. Рабочая тетрадь, 1 класс(пособие для учащихся)

В.В.Ковалив

Мои первые ритмы и ноты. Рабочая тетрадь, 2 класс

(пособие для учащихся)

В.В.Ковалив

Мои первые музыкальные интонации. Рабочая тетрадь, 3 класс(пособие для учащихся)

И.В.Ящембская-Колеса

Разговариваем языком музыки. Рабочая тетрадь, 4 класс

(пособие для учащихся)

И.В.Ящембская-Колеса

 

Трудовое обучение. Черчение

 

 

 1.  

ŸПропильная резьба и выжигание по древесине, 5-6 классы ŸХудожественное точение древесины. ŸОсновы художественного конструирования, 8-9 классы  (пособие для учителей+ программа)

С.Я.Астрейко

ООО «Сэр-Вит»

220015, г.Минск,

ул. Гурского, 30-31

тел./факс: 202 82 82,

тел.: 202 81 81

e-mail: ser-vit@mail.ru

Менеджеры отдела продаж: Наталья Николаевна,

Наталья Андреевна

ŸПропильная резьба и выжигание по древесине, 5-6 классы; ŸХудожественное точение древесины; ŸОсновы художественного конструирования, 8-9 классы (пособие для учащихся)

 1.  

Ÿ Художественная обработка металлов: Просечка по металлу. Чеканка по металлу, 7-9 классы ŸПлетение из соломки. Плетение из ивового прута, 7-8 классы

(пособие для учителей+ программа)

В.В.Гузов

 

 

В.А.Коноплич

 1.  

Ÿ Художественная обработка металлов: Просечка по металлу. Чеканка по металлу, 7-9 классы ŸПлетение из соломки. Плетение из ивового прута, 7-8 классы(пособие для учащихся)

В.В.Гузов

 

 

В.А.Коноплич

 1.  

Волшебный мир кулинарии, 5-6 классы (пособие для учителей+ программа)

Л.М.Яворская

Волшебный мир кулинарии, 5 класс (пособие для учащихся)

Л.М.Яворская

Волшебный мир кулинарии, 6 класс (пособие для учащихся)

Л.М.Яворская

 1.  

Занимательное графическое моделирование на компьютере, 9 класс (пособие для учителей+ программа)

Л.С.Шабека, Ю.П.Беженарь

Занимательное графическое моделирование на компьютере, 9 класс (пособие для учащихся)

 

Допризывная и медицинская подготовка

 

 

 1.  

Школа защитника Отечества, 10-11 классы

(пособие для учителей+ программа)

С.Н.Гамолко, Г.А.Леонович

ООО «Сэр-Вит»

220015, г.Минск,

ул. Гурского, 30-31

тел./факс: 202 82 82,

Отдел продаж:

тел.: 202 81 81

Школа защитника Отечества, 10-11 класс (пособие для учащихся)

 1.  

Медицина экстремальных ситуаций, 10-11 классы

(пособие для учителей+ программа)

Т.Н.Игнатьева, С.С.Белая

Медицина экстремальных ситуаций, 10-11 классы (пособие для учащихся)

С.С.Белая

 

Физическая культура

 

 

 1.  

Гибкий путь (основы дзюдо), 5-11 класс (пособие для учителей+ программа)

Г.А.Белявский, Д.С.Громыко, В.А.Давидович

ООО «Асар»

г. Минск,

ул. Скорины, 40

тел./факс: 265-64-60

e-mail: asarkniga@tut.by

Гибкий путь (основы дзюдо), 5-11 класс (пособие для учащихся)

 1.  

Аэробика, 5-11 классы (пособие для учителей+ программа)

Садовникова В.В.

Аэробика, 5-11 классы (пособие для учащихся)

 1.  

Играем в футбол, 5-11 классы (пособие для учителей+ программа)

В.С.Овчаров

Играем в футбол, 5-11 классы (пособие для учащихся)

 1.  

Туризм, 8-11 классы (пособие для учителей+ программа)

С.С.Митрахович

Туризм, 8-11 классы (пособие для учащихся)

 

ОБЖ

 

 1.  

&   Безопасность в жизни и в быту, 5 класс (пособие для учителей+ пр-ма)

Т.В.Загвоздкина

&   Безопасность в жизни и в быту, 5 класс (пособие для учащихся)

 1.  

&   Безопасный велосипед, 6-8 классы (пособие для учителей+ пр-ма)

С.Б.Фатин

&   Безопасный велосипед, 6-8 классы (пособие для учащихся)

 1.  

&   Личная и коллективная безопасность в школе и микрорайоне, 7 класс (пособие для учителей+ программа)

Н.Н.Яковлева

&   Личная и коллективная безопасность в школе и микрорайоне, 7 класс (пособие для учащихся)

 1.  

&   Экстремальные ситуации и пра-вила поведения при их возникновении, 9 класс (пособие для учителей+ программа)

Т.В.Загвоздкина, Н.Н.Яковлева

&   Экстремальные ситуации и пра-вила поведения при их возникновении, 9 класс (пособие для учащихся)

 1.  

&   Радиационная безопасность, 9 класс (пособие для учителей+ программа)

М.К.Мишкевич, Е.А.Шахов

&   Радиационная безопасность, 9 класс (пособие для учащихся)

Е.А.Шахов

Разработка дизайна и сопровождение сайта: Anton Usertiger, usertiger(@)tut.by

Сайт зарегистрирован в Государственном регистре информационных ресурсов РБ. Регистрационное свидетельствово №: 1441101602 от 16.06.2011г.